Select Page

Mednarodna UNESCO šola

 

Unesco je začel povezovati šole (ASPnet, 1953) z namenom, da bi mladi prek neposrednega sodelovanja z vrstniki iz različnih okolij in kultur učinkoviteje krepili vrednote, ki bodo utrjevale mir med ljudmi, ohranjale planet ter trajnostno in kakovostno življenje na njem. Slovenska ASPnet je članica mednarodne Unescove šolske mreže, v katero je vključenih okoli sedem tisoč devetsto šol iz stošestinsedemdesetih držav.

Naša šola se je pridružila UNESCO šolam z delovanjem na gledališkem področju in aktivnostmi v okviru projekta Mladi posvojijo spomenik. V preteklosti je bil naš posvojeni spomenik arheološko najdišče Poštela pri Mariboru, pred kratkim pa smo za svojo vzeli Pekrsko gorco, grič s cerkvico, ki se dviga v neposredni bližini naše osnovne šole.

V krajšem filmu na spodnji povezavi in zapisanim opisom vam želimo naš posvojeni spomenik nekoliko podrobneje predstaviti.

Film

Pekrska gorca – naš posvojen spomenik

Koordinator UNESCO šole je Damijan Šoštarič.

Ponosni smo tudi na naš prispevek  pri uredniškem delu in oblikovanju

publikacije DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH:

https://www.aspnet.si/doc/knjiznica/posvojeni-spomeniki.pdf

Zaradi razmer v svetu: onesnaževanja okolja, uničevanja naravnih virov, vojn, trgovine z drogami, kršitve človekovih pravic, nerazvitosti, rasizma … so štiri glavne ASPnet teme:

–  svetovni problemi in vloga Združenih narodov pri njihovem reševanju;

–  izobraževanje za trajnostni razvoj;

–  mir in človekove pravice;

–  medkulturno učenje.

Naše delo v okviru Unesca temelji na štirih temeljnih načelih, Delorsovih stebrih, ki so v vsakem organiziranem učenju deležni enake pozornosti. Ti stebri so:

  1. učiti se, da bi vedeli.
  2. Učiti se, da bi znali delati.
  3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  4. Učiti se biti.

HIMNA  UNESCO  ASPnet  ŠOL

(https://www.aspnet.si/doc/aspnet-himna-slo.mp3)

NAŠE MISLI NESKONČNE SO,
BREZMEJNE KAKOR NEBO,
SANJE NANJ PRIČARAJO,
IZ PESMI STKANO MAVRICO.

IN TA MELODIJA JE
NAPEV OTROŠKIH ŽELJA,
K SONCU ŠIRI KRILA,
NA NJIH NAJ PONESEM TE TJA,
KJER JE SREČA DOMA.

U-N-E-S-C-O,
UP TO THE SKY WE CAN GO!
U-N-E-S-C-O,
LOVE TO THE PEOPLE WE SHOW!

KOT GALEBI, KI PREK VALOV
SE VEDNO VRAČAJO DOMOV,
NEVIDNE NITI NAS VEŽEJO,
NA NAŠ DOMAČI KROV.

LJUBIM SONCE, NEBO IN ČAS,
KI SVOBODNI SO KOT JAZ
IN LE ENO SI ŽELIM,
DA ZA SREČO, LJUBEZEN IN MIR
NE BO NIKDAR OVIR.

U-N-E-S-C-O,
LOVE TO THE PEOPLE WE SHOW!
U-N-E-S-C-O!
U-N-E-S-C-O,
UP TO THE SKY WE CAN GO!
U-N-E-S-C-O!
U-N-E-S-C-O,
LOVE TO THE PEOPLE WE SHOW!

Člani ASPnet delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V ta namen obeležujemo različne UNESCO teme in mednarodne dneve.

UNESCO TEME:

MEDNARODNI DNEVI:

Accessibility