Select Page

Svetovalni kotiček

 

Spoštovani učenci in starši,

zaradi izvedbe pouka na daljavo tudi delo šolske svetovalne službe zahteva drugačne pristope in metode dela.
Svetovalna služba vam je še vedno na razpolago za pomoč pri dilemah in vprašanjih s področja šolskega svetovalnega dela (vpisi, učne težave, postopki usmerjanja, učenci s posebnimi potrebami …).
Na voljo smo vam vsak dan preko elektronske pošte: amanda.potocnik@gmail.com.

Na spletni strani šole smo za vas ustvarili tudi novo rubriko »Svetovalni kotiček«, kjer boste našli različne uporabne informacije, zanimive povezave in gradiva. Najdete ga lahko pod zavihkom »Za učence«.

Ostanite zdravi in aktivni.

Šolska svetovalna služba.

 

Vključevanje otrok v hišna opravila

Vključevanje otrok v hišna opravila pripomore k njihovi samostojnosti, samozavesti, odgovornosti in razvijanju delovnih navad. Otroka k delu povabimo in mu ne ukazujemo. Ker veliko pomeni pohvala starša, ga ob opravilih opazujemo in pohvalimo. Tako bo bolj motiviran in navdušen.

Nobeno delo ni prezahtevno, če ga le prilagodimo otrokovim zmožnostim.

Vedno pazimo na njihovo varnost.

Accessibility