Select Page

Ekokviz

S projektom Ekokviz za osnovne šole želimo učencem, njihovim učiteljem in staršem predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne vzroke in spodbuditi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov.

CILJI:

  • Učence spodbuditi k prebiranju gradiva o izbrani temi in posledično pridobivanju novega znanja ter razmišljanju o priložnostih, ki nam jih v domačem oz. širšem okolju ponuja narava.
  • Ozaveščati učence o pomenu ohranjanja narave.
  • Spodbujati učence h kritičnemu razmišljanju o iskanju rešitev za okoljske probleme.
  • Omogočiti in spodbujati učence k medsebojnemu sodelovanju, skupinskemu delu in izmenjavi mnenj.

Vodji projekta: Rok Rožič in Petra Orešič

Accessibility