Strokovni delavci predmetne stopnje in šolska svetovalna služba

 

Iva KLADOŠEK

Iva KLADOŠEK

TJA, GEO, razredničarka 6. A

Katja KOKOL MARKO

Katja KOKOL MARKO

SLJ, razredničarka 8. A

Blaž BEVC

Blaž BEVC

organizator računalnikar, pomočnik ravnatelja

Tina KRANER

Tina KRANER

ŠPO

Danijela KAJZER

Danijela KAJZER

knjižničarka, LUM

Nina VERNIK

Nina VERNIK

svetovalna delavka, učiteljica DSP

Rok ROŽIČ

Rok ROŽIČ

MAT, razrednik 6. B

Karina JUDER

Karina JUDER

SLJ, DKE, razredničarka 8. B

Blaž BEZJAK

Blaž BEZJAK

ŠPO

Natalija JUHART BRGLEZ

Natalija JUHART BRGLEZ

LUM

Katarina SCHRAM

Katarina SCHRAM

svetovalna delavka, učiteljica DSP

Urška KNEHTL

Urška KNEHTL

TJA, TJN, razredničarka 7. A

Aleksander PEKLAR

Aleksander PEKLAR

ZGO, TJN, razrednik 9. A

Maja ŠALAMUN

Maja ŠALAMUN

GEO, FIZ, MAT

Marko Furek

Marko Furek

GUM, OPB

Julija Jelka BUDJA

Julija Jelka BUDJA

TJA, JV, učiteljica DSP

Amanda ŠTRUCL

Amanda ŠTRUCL

psihologinja, pedagoginja

Simona PUČKO

Simona PUČKO

MAT, razredničarka 7. B

Petra OREŠIČ

Petra OREŠIČ

BIO, NAR, GOS, razredničarka 9. B

Damijan ŠOŠTARIČ

Damijan ŠOŠTARIČ

SLJ, učitelj DSP

Aleksander ERBERT

Aleksander ERBERT

TIT

Milena GRUDNIK

Milena GRUDNIK

svetovalna delavka, pedagoginja

Accessibility