Select Page

Strokovni delavci predmetne stopnje in šolska svetovalna služba

 

Katja KOKOL MARKO

Katja KOKOL MARKO

SLJ, razredničarka 6. A

Maja ŠALAMUN

Maja ŠALAMUN

GEO, razredničarka 8. A

Blaž BEVC

Blaž BEVC

FIZ, TIT, organizator računalnikar

Nuša MAVER

Nuša MAVER

ŠPO

Danijela KAJZER

Danijela KAJZER

knjižničarka

Katarina SCHRAM

Katarina SCHRAM

svetovalna delavka, učiteljica DSP

Karina JUDER

Karina JUDER

SLJ, DKE, razredničarka 6. B

Rok ROŽIČ

Rok ROŽIČ

MAT, učitelj DSP, razrednik 8. B

Borut COTIČ

Borut COTIČ

ŠPO, OPB

Marinka PUNČUH

Marinka PUNČUH

NAR, KEM, OPB, učiteljica DSP

Mateja URANJEK

Mateja URANJEK

LUM, OPB

Aleksander PEKLAR

Aleksander PEKLAR

ZGO, TJN, razrednik 7. A

Selma KRIVEC

Selma KRIVEC

MAT, FIZ, razredničarka 9. A

Marko Furek

Marko Furek

GUM

Darja ŠPES

Darja ŠPES

BIO, učiteljica DSP

Milena GRUDNIK

Milena GRUDNIK

svetovalna delavka, pedagoginja

Petra OREŠIČ

Petra OREŠIČ

GOS, NAR, razredničarka 7. B

Simona KRAJNC

Simona KRAJNC

MAT, pomočnica ravnateljice, razredničarka 9. B

Urška KNEHTL

Urška KNEHTL

TJA, TJN

Damijan ŠOŠTARIČ

Damijan ŠOŠTARIČ

SLJ, OPB, učitelj DSP

Nina VERNIK

Nina VERNIK

svetovalna delavka, učiteljica DSP

Accessibility