Select Page

Strokovni delavci predmetne stopnje in šolska svetovalna služba

 

Urška KNEHTL

Urška KNEHTL

TJA, TJN, razredničarka 6. A

Aleksander PEKLAR

Aleksander PEKLAR

ZGO, TJN, razrednik 8. A

Blaž BEVC

Blaž BEVC

TIT, organizator računalnikar, pomočnik ravnatelja

Tina KRANER

Tina KRANER

ŠPO, OPB

Danijela KAJZER

Danijela KAJZER

knjižničarka, JV, LUM

Nina VERNIK

Nina VERNIK

svetovalna delavka, učiteljica DSP

Simona KRAJNC

Simona KRAJNC

MAT, razredničarka 6. B

Petra OREŠIČ

Petra OREŠIČ

GOS, BIO, OPB, razredničarka 8. B

Borut COTIČ

Borut COTIČ

ŠPO

Marinka PUNČUH

Marinka PUNČUH

NAR, KEM, JV, učiteljica DSP

Mateja URANJEK

Mateja URANJEK

LUM, OPB

Katja KOKOL MARKO

Katja KOKOL MARKO

SLJ, razredničarka 7. A

Maja ŠALAMUN

Maja ŠALAMUN

GEO, MAT, FIZ, razredničarka 9. A

Marko Furek

Marko Furek

GUM, OPB

Julija Jelka BUDJA

Julija Jelka BUDJA

TJA, JV, učiteljica DSP

Milena GRUDNIK

Milena GRUDNIK

svetovalna delavka, pedagoginja

Karina JUDER

Karina JUDER

SLJ, DKE, razredničarka 7. B

Rok ROŽIČ

Rok ROŽIČ

MAT, razrednik 9. B

Damijan ŠOŠTARIČ

Damijan ŠOŠTARIČ

SLJ, OPB, učitelj DSP

Iva KLADOŠEK

Iva KLADOŠEK

TJA, GEO, OPB

Katarina SCHRAM

Katarina SCHRAM

svetovalna delavka, učiteljica DSP

Accessibility