Select Page

Status športnika in kulturnika

 

Izobraževanje in športna dejavnost učencev, kakor tudi mnoge druge oblike ustvarjalnosti mladih, se med seboj pomembno dopolnjujejo in bogatijo. To je jasno izraženo tudi v splošnih ciljih, ki jih vsebujejo predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Posebej sta poudarjena skrb in odgovornost šole za zdrav in celostni razvoj mladine.

V šolah to odgovornost in naloge uresničujemo v sodelovanju z različnimi dejavniki v okolju (kulturna in športna društva, krajevne skupnosti, podjetja) in s starši.

Nekaterim učencem je športna dejavnost samo sredstvo za sprostitev, zabavo, spet drugi imajo v športu višje cilje. Ob intenzivnem, načrtnem in sistematičnem treniranju želijo postati vrhunski športniki; to pomeni, da so zaradi tega veliko bolj obremenjeni. Veliko učencev naše šole se v popoldanskem času vzporedno izobražuje na glasbeni ali baletni šoli, saj želijo pridobiti znanja in spretnosti tudi na teh področjih.

V šoli želimo omogočiti tem učencem, športnikom/kulturnikom, lažje usklajevanje in izpolnjevanje šolskih obveznosti.

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA

Accessibility