Select Page

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

Neobvezni izbirni predmet Razred Učitelj
Tuj jezik – angleščina 1. razred Jasmina Križaj Grušovnik
Šport NIP 4 4. razred Tina Kraner
Šport NIP 5 5. razred Tina Kraner
Šport NIP 6 6. razred Tina Kraner
Umetnost NIP 4 4. razred Danijela Kajzer
Umetnost NIP 5 5. razred Danijela Kajzer
Umetnost NIP 6 6. razred Danijela Kajzer
Tehnika NIP 4 4. razred Učitelj tehnike
Tehnika NIP 5 5. razred Učitelj tehnike
Tehnika NIP 6 6. razred Učitelj tehnike
Accessibility