Select Page

Strokovni delavci I. VIO, 4. in 5. razreda

 

Danijela MURŠEC

Danijela MURŠEC

RP, 1. A

Mihaela DVORŠAK ŠPEHAR

Mihaela DVORŠAK ŠPEHAR

RP, 3. A

Polona DROZG

Polona DROZG

RP, 5. A

Majda FEKONJA

Majda FEKONJA

OPB

Mojca TRŠAVEC

Mojca TRŠAVEC

RP, 1. B

Martina ARBEITER

Martina ARBEITER

RP, 3. B

Ireneja HANŽEKOVIČ

Ireneja HANŽEKOVIČ

RP, 5. B

Julija Jelka BUDJA

Julija Jelka BUDJA

JV, OPB

Danica REISMAN

Danica REISMAN

RP, 2. A

Dragica IVANČIČ

Dragica IVANČIČ

RP, 4. A

Lucija UNGAR

Lucija UNGAR

2. učiteljica v 1. r. in v OPB

Jasmina KRIŽAJ GRUŠOVNIK

Jasmina KRIŽAJ GRUŠOVNIK

TJA v I. VIO

Melita BIZJAK RADELJIČ

Melita BIZJAK RADELJIČ

RP, 2. B

Metka FERK

Metka FERK

RP, 4. B

Rebeka KOS

Rebeka KOS

2. učiteljica v 1. r. in v OPB

Jolanda BIZJAK

Jolanda BIZJAK

OPB

Accessibility