Select Page

Voda

Učenci:

 • cenijo vodo kot življenjsko vrednoto,
 • poznajo vire pitne vode,
 • poznajo kroženje vode v naravi,
 • spoznajo najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z njimi,
 • se seznanijo s porabo vode doma/v šoli,
 • načrtujejo ukrepe, s katerimi lahko varčujejo s porabo pitne vode (doma in v šoli),
 • se seznanijo z delovanjem čistilne naprave;
 • spoznajo, kako voda pride v domove in kako dom zapusti (vodovod, kanalizacija);
 • spoznajo, da je voda sestavni del živih bitij.

VSEBINE:

 • Obisk čistilne naprave Dogoše. Spoznamo delovanje čistilne naprave.
 • Obisk Vrbanskega platoja (spoznajo, kako voda pride v domove).
 • Izdelava plakata o varčevanju z vodo ter plakata o vodi.
 • Izdelava označb za varčno rabo vode v šoli (za učilnice, jedilnico, stranišča, zbornico).
 • Pogovor o rabi vode; pri katerih opravilih jo porabimo največ in na katere načine lahko varčujemo z vodo.
 • Učenci spoznajo vodni krog (kroženje vode v naravi) – ogled posnetka in slik.
 • Otroci spoznajo, na katere načine pride voda v šolo in v dom in kaj se zgodi z odpadno vodo (učenje o vodovodnem sistemu in kanalizaciji).
 • Pogovor, ogled slik, posnetkov: Na katere načine ljudje vse onesnažujemo vodo? Kakšna je onesnažena voda? Kako lahko preprečimo ali zmanjšamo onesnaževanje? Raziščemo delovanje čistilne naprave, izdelamo svoj model čistilne naprave.
 • Likovno ustvarjanje na temo vode.
 • Obeležimo Svetovni dan voda – 22. marec (ob tem obiščemo čistilno napravo).

 Vodja projekta: Martina Arbeiter

Accessibility