Projekt Passage

Projekt naslavlja  izzive, ki se pojavljajo pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem v
izobraževalni sistem držav članic EU:

sam proces migracije: selitev v novo skupnost prinaša breme prilagajanja novim pravilom  v
šolah in lahko slabo vpliva na učence, da ne izkažejo vseh svojih sposobnosti in spretnosti,

socialno-ekonomski in politični kontekst: lokalni in nacionalni izobraževalni sistemi, ne
premorejo potrebnih virov, metod in pristopov za uspešno spodbujanje integracije,

vključevanje  učencev, ko so enkrat umeščeni v lokalni izobraževalni sistem je široka
kategorija, ki med drugim vključuje: socialna, čustvena in zdravstvena vprašanja; jezikovne
ovire učiteljev in vzgojiteljev, ki tako potrebujejo bolj specializirano usposabljanje, ki
upošteva raznolikost učencev v razredu.

Aktivnosti:

povečanje znanj in spretnosti učiteljev v osnovni šoli, da zagotovijo kakovostno
izobraževanje,

povečanje ozaveščenosti, motivacije in usposobljenosti učiteljev pri vključevanju migrantskih
otrok v šolo,

krepitev aktivnega sodelovanja vzornikov v osnovnih šolah, ki z izkušnjami in zgledom
lajšajo migrantskim otrokom vključevanje v šolo,

razvoj učnih vsebin in  modulov za usposabljanje učiteljev v osnovnih šolah (frontalno
poučevanje, e-vsebine in e-izobraževanje).

 

Cilji projekta PASSAGE so spodbuditi vključujoče učenje in kakovostno izobraževanje za
novo prispele učence iz tretjih držav v zgodnjih fazah procesa integracije s sprejetjem
dvojnega pristopa, ki se osredotoča na:

  • zagotavljanje učiteljem prepotrebna orodja in vire, ki jim bodo omogočili
    učinkovitejše reševanje sistematičnih pedagoških izzivov,
  • oblikovanje in spodbujanje programov, s katerim lahko obstoječi ali bivši učenci
    lokalnih šol podpirajo uspešno integracijo novoprispelih učencev iz tretjih držav.

 

Vodja projekta: Urška Knehtl

Accessibility