Select Page

Osnovna šola LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

Klinetova ulica 18
2000 Maribor

Telefon: 02 420 64 11

Vodstvo šole
Ravnateljica: Melita Bizjak Radeljič

Pomočnica ravnateljice: Simona Krajnc

Administracija
Tajnica VIZ: Andreja Cafuta
Računovodkinja: Nada Puhner

Tajništvo: 02 420 64 11

Računovodstvo: 02 429 53 60

Pedagoginja: 02 429 53 61

Internetni naslov: os-leon.si
Elektronska pošta: osleonastuklja@guest.arnes.si
Transakcijski račun: 01270-6030669010
Matična številka: 5610494
Davčna številka: 59613432

Podatki o ustanovitelju
Ustanovitelj šole je Mestna občina Maribor, Odlok o ustanovitvi, MUV, št. 6, 28.2.2009

Šolski okoliš
Zavod je ustanovljen za potrebe skupnega šolskega okoliša, ki vključuje mestne četrti Nova vas in Radvanje.

Sodelovanje s starši
Popoldanske pogovorne ure so vsak 1. četrtek v mesecu:
ob 16:30 za I. in II. triado,
ob 17:00 za III. triado.

Accessibility