Select Page

Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev 6. razreda, III. VIO in šolske svetovalne službe

STROKOVNI DELAVEC DAN IN URA PROSTOR
Urška Knehtl učilnica 64
Simona Pučko učilnica 59
Katja Kokol Marko učilnica 25
Karina Juder učilnica 23
Aleksander Peklar učilnica 69
Petra Orešič kabinet št. 4
Maja Šalamun učilnica 55
Rok Rožič učilnica 60
Blaž Bevc pisarna pomočnika ravnatelja
Julija Jelka Budja kabinet št. 63
Borut Cotič kabinet športa
Aleksander Erbert učilnica 18
Marko Furek učilnica 67
Danijela Kajzer knjižnica
Iva Kladošek učilnica 62
Tina Kraner kabinet športa
Marinka Punčuh kabinet št. 53
Damijan Šoštarič kabinet št. 24
Natalija Juhart Brglez kabinet št. 30
Accessibility