Select Page

Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev 6. razreda, III. VIO in šolske svetovalne službe

OPOMBA: Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, pogovorne ure in roditeljski sestanki v živo ne potekajo. Z morebitnimi vprašanji se obrnite na razrednike svojih otrok.

Accessibility