Select Page

Ekošola

Šola nadaljuje z delovanjem po načelih projekta Eko šola kot način življenja. To pomeni nadaljevanje aktivnosti s področja ekologije. Projekt pomeni predstavitev in delovanje v smislu ekološkega ravnanja z naravo in v svojem okolju. Izvajali bomo zbiralne akcije odpadnega jedilnega olja in starega papirja, varčevali z vodo ter opravljali še veliko drugih eko aktivnostih.

Šolska koordinatorica: Simona Pučko

Accessibility