Select Page

Šolski sklad

 

Na naši šoli že več let uspešno deluje šolski sklad OŠ Leona Štuklja Maribor. Delo vodi in usmerja Odbor šolskega sklada.

Odbor šolskega sklada opravlja predvsem naslednje naloge:

 • pripravlja program sklada,
 • predlaga višino prispevka za izvedbo programa,
 • skrbi za pridobivanje sredstev,
 • poroča svetu staršev šole o izvajanju programov.

Odbor šolskega slada sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev.

Predstavniki šole:

 • Rok Rožič,
 • Petra Orešič,
 • Sara Menard.

Predstavnice staršev:

 • Nataša Kozar,
 • Azra Mujić,
 • Nina Petelinšek Munoz,
 • Siniša Novak.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV:

 • zbiralne akcije papirja,
 • zbiralne akcije izrabljenih tonerjev,
 • donacije staršev in podjetij,
 • božični sejem s srečelovom.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno del izobraževalnega programa in jih ne financira ustanovitelj.

V šolskem letu 2023/24 se bodo zbrana sredstva Šolskega sklada porabila za:

 • plačilo tekmovanj iz športa za 1., 2. in 3. triado,
 • plačilo prevozov na tekmovanja iz znanja za 1., 2. in 3. triado,
 • 1. triada: plačilo avtobusnega prevoza za lutkovno predstavo in kino   ter  vstopnine za  kino,
 • 2. triada: plačilo avtobusnega prevoza in vstopnine za kino,
 • 3. triada: plačilo vstopnin na projektnem dnevu,
 • material za novoletni bazar,
 • plačilo dejavnosti iz programa za nadarjene,
 • plačilo za dejavnosti za UNESCO po programu,
 • sredstva se namenijo za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin,
 • po potrebi pomoč socialno ogroženim pri nakupu potrebščin,
 • nabava didaktičnih pripomočkov.

Veseli bomo vsake donacije.

Denar lahko nakažete na transakcijski račun:

Transakcijski račun: SI56 01270-6030669010 UJP SLOV. BISTRICA Sklic:00 299003

Predsednica šolskega sklada: Nataša Kozar

DOKUMENTI:

1. PRISTOPNA IZJAVA K ŠOLSKEMU SKLADU

2. VLOGA ZA POMOČ

Accessibility