Select Page

Šolski sklad

 

Na naši šoli že več let uspešno deluje šolski sklad OŠ Leona Štuklja Maribor. Delo vodi in usmerja Odbor šolskega sklada.

Odbor šolskega sklada opravlja predvsem naslednje naloge:

 • pripravlja program sklada,
 • predlaga višino prispevka za izvedbo programa,
 • skrbi za pridobivanje sredstev,
 • poroča svetu staršev šole o izvajanju programov.

Odbor šolskega slada sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev.

Predstavniki šole:

 • Rok Rožič,
 • Petra Orešič,
 • Sara Menard.

Predstavnice staršev:

 • Nataša Kozar,
 • Azra Mujić,
 • Nina Petelinšek Munoz,
 • Siniša Novak.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV:

 • zbiralne akcije papirja,
 • zbiralne akcije izrabljenih tonerjev,
 • donacije staršev in podjetij,
 • božični sejem s srečelovom.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno del izobraževalnega programa in jih ne financira ustanovitelj.

V šolskem letu 2023/24 se bodo zbrana sredstva Šolskega sklada porabila za:

 • plačilo tekmovanj iz športa za 1., 2. in 3. triado,
 • plačilo prevozov na tekmovanja iz znanja za 1., 2. in 3. triado,
 • 1. triada: plačilo avtobusnega prevoza za lutkovno predstavo in kino   ter  vstopnine za  kino,
 • 2. triada: plačilo avtobusnega prevoza in vstopnine za kino,
 • 3. triada: plačilo vstopnin na projektnem dnevu,
 • material za novoletni bazar,
 • plačilo dejavnosti iz programa za nadarjene,
 • plačilo za dejavnosti za UNESCO po programu,
 • sredstva se namenijo za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin,
 • po potrebi pomoč socialno ogroženim pri nakupu potrebščin,
 • nabava didaktičnih pripomočkov.

Veseli bomo vsake donacije.

Denar lahko nakažete na transakcijski račun:

Transakcijski račun: SI56 01270-6030669010 UJP SLOV. BISTRICA Sklic:00 299003

Predsednica šolskega sklada: Nataša Kozar

DOKUMENTI:

1. PRISTOPNA IZJAVA K ŠOLSKEMU SKLADU

2. VLOGA ZA POMOČ

 

Obveščamo vas, da imate na podlagi 135. člena ZOFVI-M kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom.
V tem šolskem letu smo uredili vse potrebno, da je na podlagi objave v Uradnem listu RS, sedaj tudi šolski sklad OŠ Leona Štuklja Maribor uvrščen na seznam upravičencev do donacij od dela dohodnine.

S sredstvi šolskega sklada izboljšujemo pogoje in kakovost vzgojno izobraževalnega programa na šoli, zvišujemo standarde pouka in obogatimo programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz šolskega sklada namenjamo tudi za solidarnostno pomoč socialno šibkejšim učencem pri udeležbi na tekmovanjih, šoli v naravi, ekskurzijah in za nadstandardne programe šole. Šolski sklad deluje na podlagi Pravil šolskega sklada, predsednica katerega je ga. Nataša Kozar.
Na vas se tako obračamo s prošnjo, da del dohodnine (0,3 %) namenite šolskemu skladu OŠ Leona Štuklja Maribor, in sicer to lahko opravite na sledeče načine:

 • Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« (v priponki) s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole 
 • Izpolnjen obrazec oddate na stojnici šolskega sklada na božično-novoletnem sejmu, ki bo v četrtek, 7.12., v šolski avli.
 • Obrazec izpolnite in ga sami pošljete na pristojni finančni urad (FU Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor).
 • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 59613432 in vpišete odstotek 0,3.

Iskrena zahvala vsem, ki boste prispevali sredstva v naš šolski sklad.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ŠOLSKEMU SKLADU OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

Accessibility