Select Page

Organi šole so:

  • svet šole,
  • ravnatelj,
  • svet staršev,
  • strokovni organi šole.
Accessibility