Šolska prehrana

 

Učenci imajo možnost zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice.

Zajtrk dobijo učenci ob 7.30 uri, namenjen je predvsem učencem 1. in 2. razreda.
Malico delimo od 9.50 do 10.10 za vse učence.
S kosilom pričnemo ob 11.50 in zaključimo ob 13.50.

Starši lahko uveljavljajo pravico do subvencioniranja prehrane.
Stroške prehrane poravnavajo naročniki do roka navedenega na položnicah.
Odjavo šolske prehrane sporočijo starši v tajništvo šole ali na e-mail: prehrana.odjava@gmail.com. Kosilo in popoldanska malica sta pravočasno odjavljeni (tudi v primeru bolezni oz. izrednih okoliščin), če se ju odjavi na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure. Odjava zajtrka in dopoldanske malice pa se upošteva Z NASLEDNJIM DNEM.
Občasni naročniki kosil in popoldanske malice naročajo prehrano v tajništvu.

V okviru projekta EKO ŠOLA, ZDRAVA ŠOLA, na šoli skrbimo za zdravo, raznovrstno, uravnoteženo, varno, varovalno in okusno hrano.

Učenci, ki imajo zdravstvene težave, npr. diete ali alergije na določeno živilo, lahko zaprosijo za dietno prehrano.
Starši vodji šolske prehrane ge. Kaji Trlep prinesejo zdravniško potrdilo za otroka in priporočilni list osebnega zdravnika. Dogovorimo se o dietni prehrani učenca.

Učenci imajo na voljo v jedilnici sezonsko sadje in kruh.

Accessibility