Select Page

Odpadki

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE

Učenci skozi aktivnosti in dneve dejavnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter ponovno uporabo odpadnih materialov iz vsakdanjega življenja. S tem jih želimo ozavestiti in izobraziti o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem. Skozi različne aktivnosti učencem predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

Ozavestili bomo ponovno uporabo materialov tako, da bomo iz odpadne embalaže/materialov naredili koše za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako bomo izdelali napise k pozivanju varčevanja z električno energijo, varčevanja z vodo in varčevanja z papirnatimi brisačami. Na ravni oddelkov bomo določili šolske detektive, ki bodo skrbeli in pazili na zgoraj omenjeno ločevanje in varčno uporabo.

 

Cilji:

  • Raziskovati in spoznati sestavo odpadne embalaže: viri in kako je pridobljena, stanje naravnih virov, ohranjanje naravnih virov.
  • Zakaj in kako ločevati različne vrste odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike.
  • Spoznati možnosti predelave in recikliranja odpadne embalaže, kako pridobiti sekundarne surovine in izdelati izdelke iz recikliranih materialov.
  • Iskati in predstavljati primere dobre prakse na področju ločevanja odpadkov, recikliranja in izdelave ter uporabe novih izdelkov iz recikliranih materialov.
  • Organizirati zbiralne akcije (odpadnega papirja, kartuš in tonerjev, odpadnega olja).
Accessibility