Select Page

Karierna orientacija

 

Karierna orientacija na šoli se izvaja od 1-9. razreda. Skozi pouk in druge dejavnosti učenci spoznavajo poklice, šole in različna delovna okolja.

Ob vstopu v srednjo šolo imajo učenci veliko vprašanj. Najbolj od vsega jih zanima » koliko točk je potrebnih za vpis«. Toda za uspešno izbiro šole in s tem poklica je potrebno upoštevati še mnoge druge dejavnike.

Pomembne so delovne in učne navade ter motivacija za učenje. Upoštevati je treba interes, sposobnosti, zdravstveno stanje, vpliv družine, vrstnikov… Predvsem pa je treba razmisliti, kakšni so izobraževalni cilji posameznika.

Kje najdete informacije, ki vas zanimajo?

 • Oglasna deska pedagoginje (pred pisarno)
 • Spletne strani
 • Šolska knjižnica (poklicni kotiček)
 • Obiski srednjih šol in podjetij
 • Obisk kariernega sejma
 • Razgovori s pedagoginjo

Pred odločitvijo

 • Posvetuj se s starši
 • Pogovori se s šolsko pedagoginjo
 • Preglej predmetnike srednjih šol
 • Razmišljaj o svojih željah in interesih
 • Dobro izkoristi informativne dneve

Pomembni  internetni naslovi

Telefonska številka pedagoginje: 02/429 53 61

Milena Grudnik, šolska pedagoginja

Accessibility