Select Page

Število dni dejavnosti po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih

I. VIO
 • 4 kulturni dnevi
 • 3 naravoslovni dnevi
 • 5 športnih dni
 • 3 tehniški dnevi
II. VIO
 • 3 kulturni dnevi
 • 3 naravoslovni dnevi
 • 5 športnih dni
 • 4 tehniški dnevi
III. VIO
 • 3 kulturni dnevi
 • 3 naravoslovni dnevi
 • 5 športnih dni
 • 4 tehniški dnevi
Accessibility