Select Page

Šolska knjižnica

 

knjižnico ureja in vodi bibliotekarka Danijela Kajzer, prof.

Naša knjižnica obsega blizu 12.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in 40 naslovov periodičnih publikacij. Knjižnično zbirko dopolnjujemo mesečno. Katalog (baza podatkov) knjig, ki so na voljo v naši knjižnici najdete na povezavi Javno dostopni spletni katalogi WinKnj OPAC …

Knjižno gradivo je razporejeno po starostnih stopnjah:
C – cicibani (učenci I. triade)
P – pionirji (učenci II. triade)
M – mladinci (učenci III. triade)

Ljudsko slovstvo se nahaja na posebni polici, prav tako slovarji in tujejezična literatura.

Poučno gradivo je razporejeno po sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), glede na strokovna področja.

Del knjižnice je namenjen strokovni knjižnici z gradivom in periodiko za učitelje.

 

Knjižnični red

V šolski knjižnici si lahko izposojate in vračate knjige, berete, pišete domače naloge, referate, se učite, se pripravljate na tekmovanja, vljudno in diskretno poklepetate s sošolci ali prijatelji… Učenci potrebujejo ob izposoji izkaznice, ki si jih izdelajo ob prvem obisku knjižnice.

Hkrati si lahko izposodite največ štiri knjige, čas izposoje pa je štirinajst dni.

V primeru zamude vračila knjige, si ne morete izposoditi nove, dokler ne vrnete prejšnje. Če pa knjigo izgubite, jo morate nadomestiti z novo ali pa plačati vrednost izgubljene.

Vsi skrbimo za to, da ostajajo knjige urejene, zato z njimi skrbno ravnamo.

V knjižnici ne tekamo in ne govorimo preglasno, prav tako izključimo vse naprave (mobilni telefoni, i-padi …), da ne motimo obiskovalcev.

V knjižnico tudi ne prinašamo hrane in pijače!

 

Medpredmetno področje Knjižnično informacijsko znanje

V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se v knjižnici izvaja tudi knjižnično informacijsko znanje (KIZ).

Po učnem načrtu za devetletno šolo učenci skupinsko obiščejo knjižnico 4 šolske ure na leto. Sem sodi tudi obisk splošnoizobraževalne ter Narodne in univerzitetne knjižnice.

 

Splošni cilji KIZ:

– branje

Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

– informacijska pismenost

Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov, pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij .

– učenje učenja

Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, znajo uporabljati informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

Accessibility