Select Page

Šolska knjižnica

 

Knjižnico ureja in vodi Danijela Kajzer, mag. prof. šolskega knjižničarstva in prof. lik. umetnosti.

Naša knjižnica obsega 10.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in 35 naslovov periodičnih publikacij. Knjižnično zbirko dopolnjujemo mesečno.

Pregled gradiva iz naše knjižnice je dostopen v bazi podatkov bibliografskega sistema COBISS.

Če želite preveriti ali je knjiga na voljo v naši knjižnici, v iskalni niz vpišite naslov knjige.

 

Knjižno gradivo je razporejeno po starostnih stopnjah:

C – cicibani (učenci I. triade),
P – pionirji (učenci II. triade),
M – mladinci (učenci III. triade).

 

Ljudsko slovstvo se nahaja na posebni polici, prav tako slovarji in tujejezična literatura.

Poučno gradivo je razporejeno po sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), glede na strokovna področja.

Del knjižnice je namenjen strokovni knjižnici z gradivom in periodiko za učitelje.

 

Spletna učilnica KNJIŽNICA

V spletni učilnici »knjižnica« najdete povezave do e-knjig za različne starosti in nekaj knjig za obvezno domače branje. Prav tako najdete povezave do digitaliziranih učbenikov za tretjo triado in nekatere priročnike.

Do spletne učilnice lahko dostopate tukaj.

Knjižnični red

V šolski knjižnici si lahko izposojate in vračate knjige, berete, pišete domače naloge, referate, se učite, se pripravljate na tekmovanja, vljudno in diskretno poklepetate s sošolci ali prijatelji… Učenci potrebujejo ob izposoji izkaznice, ki si jih izdelajo ob prvem obisku knjižnice.

Hkrati si lahko izposodite največ štiri knjige, čas izposoje pa je štirinajst dni.

V primeru zamude vračila knjige, si ne morete izposoditi nove, dokler ne vrnete prejšnje. Če pa knjigo izgubite, jo morate nadomestiti z novo ali pa plačati vrednost izgubljene.

Vsi skrbimo za to, da ostajajo knjige urejene, zato z njimi skrbno ravnamo.

V knjižnici ne tekamo in ne govorimo preglasno, prav tako izključimo vse naprave (mobilni telefoni, i-padi …), da ne motimo obiskovalcev.

 

Medpredmetno področje Knjižnično informacijsko znanje (KIZ)

V sodelovanju z učitelji v knjižnici izvajamo tudi knjižnično informacijsko znanje (KIZ), kjer posamezne učne vsebine učenci obravnavajo s pomočjo knjižničnega gradiva in se s tem učijo uporabe različnih virov.

Po učnem načrtu za devetletno šolo učenci v sklopu pouka skupinsko obiščejo knjižnico 1 do 4 šolske ure na leto. Sem sodi tudi obisk splošnoizobraževalne knjižnice (knjižnice Nova vas ali druge enote v mestu).

Splošni cilji KIZ:

– branje

Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

– informacijska pismenost

Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov, pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij .

– učenje učenja

Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, znajo uporabljati informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

Accessibility