Select Page

 Svet staršev

 

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o  predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni  problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na roditeljskem sestanku. Seznam predstavnikov staršev po oddelkih je sestavni del LDN. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Predsednica sveta staršev v letu 2023/24 je ga. Jasmina Škundrić.

POSLOVNIK SVETA STARŠEV:

Za ogled poslovnika klikni TUKAJ.

ZAPISNIKI:

Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev (ŠL 23/24).

Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev (ŠL 23/24).

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev (ŠL 23/24).

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev (ŠL 22/23)

– Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev (ŠL 22/23)

– Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev (ŠL 22/23)

– Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev (ŠL 22/23)

– Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev (ŠL 21/22)

Accessibility