Select Page

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

 

V Unesco projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta sodelujejo učenci osnovnih šol od 3. do 9. razreda iz vse Slovenije in iz Madžarske. Učenci predstavljajo svojo šolo, mesto in so pozorni na lepe in dobre misli ter dejanja med vrstniki v šoli, doma in v svoji bližnji in širši okolici. S sodelovanjem v projektu se učijo sprejemati drugačnost, vzpostavljati prijateljstva in spoznavati nove kulture, dejavnosti na drugih šolah ter v drugih krajih.

Izdali smo že štiri skupne knjige, v katerih se zrcali delo tudi naših učencev in pri drugi in tretji smo bili tudi soizdajatelji, na kar smo še posebej ponosni.

S klikom na povezavo vabljeni k branju: http://www.o-ledina.si/strani/126/dobre-vesti-iz-nase-sole-in-nasega-mesta

Vsako prijateljstvo je pesem – skupna pesniška zbirka vseh sodelujočih šol (pesmi o prijateljstvu, ljubezni in sreči, april 2011, v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige),

Dobrodošli v našem kraju, prijatelji – skupna knjiga sodelujočih šol o naših krajih (november 2012, v okviru programa Maribor, svetovna prestolnica kulture 2012),

Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, v slovenščini in angleščini – skupna knjiga sodelujočih šol o ohranjanju naše dediščine (november 2013, v okviru programa Maribor, prestolnica mladih 2013),

Dobre vesti o vodi, skupna publikacija, 2016.

Že nekaj let se učenci naše šole, tisti, ki tvorno sodelujejo v projektu Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, ki ga vodi OŠ Ledina iz Ljubljane, udeležujejo tudi tridnevnega Tabora dobrih vesti na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo.

Mentorja: Petra Orešič in Rok Rožič

Accessibility