Select Page

Šolska svetovalna služba

 

Šolska svetovalna delavka je Milena Grudnik, prof. pedagogike.

Učencem in staršem je na voljo vsak dan od 8:00 – 13:00,
vsak drugi četrtek v mesecu od 15:30 – 18:30.

 

Pedagoginja opravlja naslednja dela:

– vodi vpis šolskih novincev,
– vpis devetošolcev v srednje šole,
– karierno orientacijo (spoznavanje šol, poklicev, vpisnih pogojev, poklicnih interesov …),
– svetuje ob učnih in vzgojnih težavah,
– nudi pomoč staršem, učencem,
– pomaga učiteljem ob reševanju različnih problemov,
– rešuje socialno problematiko otrok oz. družin,
– seznanja učence z metodami in oblikami učinkovitega učenja,
– je koordinatorka za delo za učence s posebnimi potrebami.

 

Dodatno strokovno pomoč po odločbah nudita mobilni specialni pedagoginji, pedagoginja in psihologinja.

Defektologinja svetuje in pomaga učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami.

Accessibility