Select Page

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

Obvezni izbirni predmet Razred Učitelj
Matematična delavnica 7 7. razred Rok Rožič
Matematična delavnica 8 8. razred Simona Pučko
Matematična delavnica 9 9. razred Rok Rožič
Šport za sprostitev 7. razred Tina Kraner
Šport za zdravje 8. razred Tina Kraner
Izbrani šport 9. razred Učitelj športa
Sodobna priprava hrane 7 in 8. razred Petra Orešič
Načini prehranjevanja 9. razred Petra Orešič
Likovno snovanje I 7. razred Natalija Juhart Brglez
Likovno snovanje II  8. razred Natalija Juhart Brglez
Likovno snovanje III 9. razred Natalija Juhart Brglez
Filozofija za otroke 7., 8. in 9. razred Katja Kokol Marko
Glasba - Ansambelska igra 7., 8. in 9. razred Marko Furek
Retorika 9. razred Katja Kokol Marko
Zgodovina - Odkrivajmo preteklost mojega kraja 7. in 8. razred Aleksander Peklar
Gledališki klub 7., 8. in 9. razred Damijan Šoštarič
Šolsko novinarstvo 7., 8. in 9. razred Damijan Šoštarič
Turistična vzgoja 7., 8. in 9. razred Iva Kladošek
Projekti iz ekologije in fizike 9. razred Maja Šalamun
Nemščina I 7. razred Aleksander Peklar, Urška Knehtl
Nemščina II 8. razred Aleksander Peklar, Urška Knehtl
Nemščia III 9. razred Aleksander Peklar, Urška Knehtl
Verstva in etika 7., 8. in 9. razred Učiteljica slovenščine
Accessibility