Select Page

Vizija Slovenije – semena sprememb

 

Uresničevanje Vizije Slovenije je možno le, če bo vsak izmed nas prispevali svoj del k spreminjanju razmer v družbi na bolje.  Vizija je namreč stvar družbe in tega, kako vsi prebivalci pristopamo k delu in aktivnostim ter dojemanju svoje vloge v družbi. Kot je zapisano v viziji, se lahko ta uresniči le z aktivnimi državljani, sodelovanjem in odgovornostjo do sebe in drugih. Da bi lahko vizija v polni meri nekoč tudi zaživela, je potrebno že danes pričeti pri najmlajših, torej tistih, ki bodo najbolj vplivali na prihodnji razvoj Slovenije in krojili njeno podobo v letu 2050. 

Projekt Semena sprememb je priložnost, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih udejanjajo tudi učenci. Vanj se je prostovoljno vključilo več kot sto osnovnih šol po vsej Sloveniji. V sodelovanju z učitelji smo izdelali prvi priročnik z aktivnostmi, namenjenih delu z otroki v razredih, ki bi mlade spodbujale k razmišljanju o prihodnosti, predvsem pa širjenju vrednot vizije kot so medsebojno sodelovanje, zaupanje, inovativnost, solidarnost …

Projekt učiteljem 5. razredov osnovnih šol služi kot pomoč pri povezovanju Vizije Slovenije z učnimi načrti in za vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. S projektom želimo s konkretnimi aktivnostmi v razredu ali na ravni šole podpirati vrednote vizije. Za sodelujoče razrednike smo pripravili posebna izobraževalna srečanja, na katerih so se seznanili z osnovnimi orodji in metodami, ki jih lahko uporabijo pri delu z otroki, prav tako pa so prejeli didaktičen material skupaj s priročnikom, s pomočjo katerega lahko skupaj z otroci izvajajo posamezne aktivnosti. Glavno vodilo metod je želja, da otroci postanejo pobudniki aktivnosti ter s tem ustvarjalci izobraževalnega procesa in ne zgolj pasivni poslušalci.

Cilji projekta:

  • razvijanje in ponotranjanje vrednost,
  • razvijanje osebnih kompetenc za aktivno državljanstvo,
  • razvijanje odgovornosti do sebe, drugih in družbe v kateri živimo,
  • spodbujanje samoiniciativnosti in proaktivnosti,
  • priprava mladih na življenje s poudarkom na temeljnih vrednotah sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja in notranjega miru.

Mentorica: Metka Ferk

Accessibility