Select Page

Pogum

 

V šolskem letu 2019/2020 smo se kot implementacijska šola pridružili  projektu  POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), v katerem bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot sposobnosti razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. Kompetence podjetnosti bomo razvijali med leti 2017 in 2020 in jih kasneje vključili v obvezni program šolanja. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu s premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča:

  • da učenci, starši, lokalne skupnosti in družba v celoti bolj stremi k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in vztrajnosti ter sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in okolje;
  • ob tem šola krepi tudi sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost, proaktivnost ipd.

S projektom želimo učencem omogočiti, da se naučijo razmišljati in delovati proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti izven šolskega okolja, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije.

Vodja projekta: Danijela Muršec

Accessibility