Select Page

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 3. maja 2021,  ZPM prične sprejemati prijave za letovanje na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. Prijavnici sta objavljeni na njihovi spletni strani in sta osnova za prijavo otroka v želeno izmeno in želeni termin.

Če želite uveljavljati pravico do subvencije letovanja s strani občine, morate ob prijavnici poslati tudi ustrezne dokumente (kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku), skladno z navodili občin, kjer imate stalno bivališče.

Seznam načina oddaje prijavnic z dokazili za obračun subvencioniranja po posameznih občinah je objavljen na njihovi spletni strani.

 

Accessibility