NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
– NPZ –

Po zakonu o osnovni šoli in Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli opravljajo učenci NPZ ob koncu II. triade (6. razred) in ob koncu III. triade (9. rezred) obvezno.

V 6. razredu se NPZ opravlja iz predmetov: slovenski jezik, matematika, angleški jezik.

V 9. razredu se NPZ opravlja iz predmetov: slovenski jezik, matematika, tretji predmet, ki ga vsako leto v mesecu septembru določi minister.

V šolskem letu 2019/2020 je za našo šolo določen predmet ANGLEŠČINA.

NPZ se opravlja pisno in traja 45 do 90 minut.

Dosežki pri NPZ so dodatna informacija o znanju učenca – ne vplivajo na zaključno oceno učenca in niso merilo za vpis v srednjo šolo z omejenim vpisom (samo za 1. krog vpisa).

Državni izpitni center (RIC) je objavil o NPZ informacije za učence in starše 2019-2020