V torek 3. marca so učenci 6., 8. in 9. razreda izvedli 2. naravoslovni dan. Učenci 7. razreda so imeli pouk, ker so ta dan že realizirali v šoli v naravi.

V 6. razredu so se seznanili s problemom odpadkov, njihovo ločevanje in recikliranje. Delavnico je vodila ga. Irena Bartok iz podjetja Snaga.

» Oh, ta ljubezen » pa je bila tema osmošolcev. Na zanimiv in poučen način sta jo predstavili študentki psihologije.  Za devetošolce so delavnico » Za življenje« izvajali študentje medicine. Učence so naučili temeljnih postopkov oživljanja, zaustavljanje krvavitev in imobilizacijo.