2. naravoslovni dan predmetne stopnje je bil zelo pester.

6. razred se je ukvarjal z ekološko problematiko in odpadki. Delavnico je izvajala ga. Irena Bartok iz podjetja Snaga. Učenci 7. razreda so si ogledali mariborski akvarij in utrdili znanje o vodnih organizmih. V 8. razredu so predavateljice Društva študentov psihologije z učenci spregovorile o ljubezni, spolnosti in odnosih. To izvajajo v okviru projekta »Oh, ta ljubezen«. Devetošolci pa so s študenti medicinske fakultete praktično utrjevali znanje oživljanja, uporabe avtomatskega defibrilatorja, zaustavljanje krvavitev in imobilizacijo. Delo je potekalo v okviru projekta »Za življenje«.

Učenci vseh razredov so za zaključek izdelali plakate, kjer so predstavili svojo tematiko.