Select Page

Uživajmo v zdravju

 

Učenci, starši in učitelji smo v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 sodelovali v projektu Uživajmo v zdravju. Prepričani smo, da je projekt pripomogel k boljšemu ozaveščanju vseh nas o zdravi prehrani in pomenu gibanja.

Na šoli smo v okviru projekta pripravili kar nekaj dejavnosti, ki učencem in njihovim bližnjim omogočajo kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Velik poudarek je tudi na zdravi prehrani, za katero skrbimo v okviru šolske prehrane. Velik poudarek dajemo pitju zdravih pijač, s poudarkom na pitju vode.

Učenci so aktivno soustvarjali zeliščni vrt in sodelovali pri pripravi zeliščnih napitkov in pripravi zelišč. Preko dela z zelišči so spoznali pomen le-teh.

Učitelji s svojim zgledom in vnašanjem vsebin v šolsko delo prav tako prispevajo k zavedanju o pomenu zdravega načina življenja. Naša želja je, da bi se vsi zavedali, da je naše zdravje odgovornost nas samih. Samo zdravi ljudje pa so lahko tudi srečni.

Accessibility