Select Page

O projektu

 

Naziv operacije: React-EU – IKT za VIZ
Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022

Program React-EU – IKT za VIZ  je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt podpira hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Projekt React – EU – IKT za VIZ bo potekal v letih 2021 in 2022 in predstavlja poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si, več informacij glede omenjenega projekta pa na www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz.

Accessibility