Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
Delovno mesto Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
Elektronski naslov katja@czpp.si
Telefon 08 2059604