ŠOLSKI SKLAD

Na naši šoli že več let uspešno deluje šolski sklad OŠ Leona Štuklja Maribor. Delo vodi in usmerja Odbor šolskega sklada.

Odbor šolskega sklada opravlja predvsem naslednje naloge:

 • pripravlja program sklada,
 • predlaga višino prispevka za izvedbo programa,
 • skrbi za pridobivanje sredstev,
 • poroča svetu staršev šole o izvajanju programov.

Odbor šolskega slada sestavljajo tri predstavnice šole in tri predstavnice staršev.

Predstavnice šole:

 • Selam Krivec,
 • Petra Orešič,
 • predsednica šolskega sklada: Danica Reisman.

Predstavnice staršev:

 • Petra Lah,
 • Karmen Črček,
 • Karmen Kamničar.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV:

 • zbiralne akcije papirja,
 • zbiralne akcije izrabljenih tonerjev,
 • donacije staršev in podjetij,
 • božični sejem s srečelovom.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno del izobraževalnega programa in jih ne financira ustanovitelj.

 V šolskem letu 2018/2019 se bodo zbrana sredstva Šolskega sklada porabila za:

 • plačilo tekmovanj iz športa za 1., 2. in 3. triado,
 • plačilo prevozov na tekmovanja iz znanja za 1., 2. in 3. triado,
 • 1. triada: plačilo avtobusnega prevoza za lutkovno predstavo in kino   ter  vstopnine za  kino,
 • 2. triada: plačilo avtobusnega prevoza in vstopnine za kino, delno plačilo majčk,
 • 3. triada: plačilo vstopnin na projektnem dnevu,
 • material za novoletni bazar,
 • plačilo dejavnosti iz programa za nadarjene,
 • plačilo za dejavnosti za UNESCO po programu,
 • sredstva se namenijo za šolo v naravi za otroke iz socialno šibkih družin,
 • po potrebi pomoč socialno ogroženim pri nakupu potrebščin,

Veseli bomo vsake donacije.

Denar lahko nakažete na transakcijski račun:

Transakcijski račun: SI56 01270-6030669010 UJP SLOV. BISTRICA Sklic:00 299003

Predsednica šolskega sklada: Danica Reisman

DOKUMENTI:

1) PROŠNJA ZA DONACIJO

2) PRISTOPNA IZJAVA K ŠOLSKEMU SKLADU

3) VLOGA ZA POMOČ