V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali naslednje izbrane obvezne izbirne predmete:

 

 • IZBRANI ŠPORT
 • RETORIKA
 • NEMŠČINA
 • VERSTVA IN ETIKA
 • TURISTIČNA VZGOJA
 • RAČUNALNIŠTVO
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE
 • ROBOTIKA
 • LIKOVNO SNOVANJE
 • POSKUSI V KEMIJI
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV
Accessibility