Kako se z otroki pogovarjati o COVID-19?

Otroci in mladostniki so zelo dovzetni za dogajanje okoli njih.  Pogovori o virusu in informacije v medijih, brez ustrezne razlage odraslih, jih lahko zmedejo, prestrašijo in izzovejo stisko. Zato je pomembno, da starši in druge osebe, katerim otroci zaupajo, otrokom posredujejo prave informacije in na način, primeren njihovi starosti.

Accessibility