NOVO: Svetovalni kotiček

Spoštovani učenci in starši, zaradi izvedbe pouka na daljavo tudi delo šolske svetovalne službe zahteva drugačne pristope in metode dela. Svetovalna služba vam je še vedno na razpolago za pomoč pri dilemah in vprašanjih s področja šolskega svetovalnega dela (vpisi,...

VPIS V SREDNJO ŠOLO

Vse devetošolce in njihove starše/skrbnike obveščamo o naslednjem obvestilu, ki smo ga prejeli iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede vpisov v srednjo šolo: Naj še enkrat povemo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti in so...

NUJNO OBVESTILO!!!

Iz medijev smo izvedeli, da se s ponedeljkom za 14 dni zapirajo vse šole in vrtci v Sloveniji. Vse nadaljnje informacije vam bomo posredovali takoj, ko bomo prejeli ustrezne usmeritve iz MIZŠ. Vodstvo OŠ Leona Štuklja...