NOVO: Svetovalni kotiček

Spoštovani učenci in starši, zaradi izvedbe pouka na daljavo tudi delo šolske svetovalne službe zahteva drugačne pristope in metode dela. Svetovalna služba vam je še vedno na razpolago za pomoč pri dilemah in vprašanjih s področja šolskega svetovalnega dela (vpisi,...